Καλωσήρθατε στις ευκαιρίες καριέρας της ΜΕΓΑ

Υποβολή Βιογραφικού

Στη ΜΕΓΑ οι άνθρωποί μας συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων. Ενθαρρύνουμε νέες προοπτικές και συνεργαζόμαστε με αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση. Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρίας, βρισκόμαστε πάντα σε αναζήτηση ταλαντούχων συνεργατών, οι οποίοι θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά σε μια από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες ελληνικές βιομηχανίες.

Η ΜΕΓΑ αποδέχεται βιογραφικά μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου συνεργάτη, αλλά και για να είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) αποδεχόμαστε βιογραφικά αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, απεσταλμένα στην ενδεικνυόμενη διεύθυνση.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, αποστολής βιογραφικού με διαφορετικό τρόπο, η εταιρία δεν θα είναι σε θέση να το καταχωρήσει στα αρχεία της. Για το λόγο αυτό παρακαλείστε να ακολουθήσετε τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην οικογένεια της ΜΕΓΑ μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας, αφού διαβάσετε και αποδεχτείτε τους σχετικούς Όρους & Προϋποθέσεις όπως περιγράφονται παρακάτω.

Κάνοντας κλικ στο κουτάκι με τίτλο ‘Υποβολή Βιογραφικού’, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας γρήγορα και με ασφάλεια.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος από την εταιρία, το τμήμα προσωπικού θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Όροι & Προϋποθέσεις

Η ΜΕΓΑ Α.Ε. είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Γι’ αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται υπεύθυνα και σύννομα τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερόμενων υποψηφίων για συνεργασία. Η εν λόγω επεξεργασία των βιογραφικών είναι σκόπιμη και απολύτως αναγκαία για την πρόσληψη νέων εργαζομένων. Τα βιογραφικά τα οποία αποστέλλονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας μέσω του email hr @ megadis.gr, δε διαβιβάζονται σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διατηρούνται στα αρχεία της ΜΕΓΑ Α.Ε. για διάστημα δώδεκα μηνών και εν συνεχεία διαγράφονται. Η ΜΕΓΑ Α.Ε. επεξεργάζεται τα βιογραφικά σας και τα προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτά αποκλειστικά για σκοπούς πρόσληψης της εταιρίας, λαμβάνει δε όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους. Σας γνωστοποιούμε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας όπως ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε 679/2016, χωρίς κόστος, με αποστολή σχετικού e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy @ megadis.gr.